Investițiile SRL „Chișinău-gaz” pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale din comuna Tohatin, a mun. Chișinău.

„Gazificarea caselor de locuit în s. Tohatin, sect. 1 APL "Grăuncior" și s. Cheltuitor, sect. 2 APL "Trandafir", mun. Chișinău”

Pe parcursul anului 2021, administrația comunei Tohatin a solicitat includerea în Planul de Investiții a SRL „Chișinău-gaz” gazificarea unui cartier locativ conform Proiectului Nr. 412/15 elaborat de „MPS-Construcție” SRL privind „Gazificarea caselor de locuit în s. Tohatin, sect. 1 APL "Grăuncior" și s. Cheltuitor, sect. 2 APL "Trandafir", mun. Chișinău”.

La moment, au fost finisate toate lucrările de construcție – montare și sunt în desfășurare procesele de dare în exploatare a obiectului și pregătirea pentru racordare la rețeaua de gaze naturale existentă.

Astfel, au fost construite rețelele de distribuție a gazelor naturale cu o lungime totală de 2,722 km (Gazoduct subteran PE de presiune medie din str. Unirii, s. Tohatin – 0,165 km; Gazoduct subteran PE de presiune joasă de la PRG nr.1 din str. Unirii, str. Sf. Vineri, str. Traian, str. Luceafărului, str. Spicului, str. București, str. L. Deleanu, s. Tohatin și Gazoduct subteran PE de presiune joasă de la PRG nr. 2 din str. Unirii, str. Burebista, str. Liliacului, str. Sf. Treime, str. Luceafărului, str. L. Deleanu, str. București, s. Tohatin – cu o lungime totală de 2,557 km; Punct reglare gaze cu FRG/2MB "стандарт" DN25 cu 2 linii din str. Unirii – două unități) și a fost organizat accesul la rețelele de gaze naturale pentru 110 de potențiali consumatori.

Potențialii consumatori din adresele menționate, se pot adresa la Ghișeul Unic al SRL „Chișinău-gaz” din str. Albișoara, 38, mun. Chișinău – pentru a obține aviz de racordare, a perfecta documentația de proiect pentru locul de consum și a comanda lucrările de montare/conectare la rețea. Toate serviciile date pot fi operate în cadrul SRL „Chișinău-gaz”.

904
Если почувствовали запах газа

01.

Не пользуйтесь электроприборами, не включайте свет!

02.

Перекройте газопроводный кран, конфорки

03.

Проветрите помещение!

04.

Вызовите аварийную службу 904

Call-Центр

1305
Вопросы, связанные с распределением природного газа