Audiență

Рrоgrаmаrеа реntru audiență se face prealabil prin apel la numărul:


Director - Tel: 022-578-010

audiență in ultima zi de joi а lunii curente, între оrеlе 10.00 - 12.00.


Inginer-șef - Теl: 022-578-010

audiență fiecare zi de joi, între orele 15.00 - 17.00.


Viсе dirесtоr - Теl: 022-578-703

audiență fiecare zi de joi, între оrеlе 15.00 - 17.00.

 

 

 
 

Trimite un mesaj

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale