Achiziții

Pentru realizarea obligațiilor sale, în cadrul procesului de achiziție cât și asigurarea activității continue,

SRL ”Chișinău-Gaz” se conduce de legislația Republicii Moldova, în special de:

 

 

Legea Nr. 108 cu privire la gazele naturale

LEGEA Nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

HG 870/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile de valoare mică

HG 464/2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achizițiilor sectoriale

Regulamentul intern cu privire la procedurile de achiziții

Modele de acte concurs deschis

Planul orientativ a achizițiilor planificate a fi desfasurate 2022

Raport de monitorizare a contractelor 2022

Raport de monitorizare a contractelor 2023

Raport de monitorizare a contractelor 2024

Planul de achiziție pentru 2023

Planul de achiziție pentru 2024

Procedura de consultare a pieței privind "elaborarea și implimentarea a sistemului informațional de gestionare a activității de distribuție a gazelor naturale a SRL “Chișinău-Gaz"

Proiectul Caietului de sarcini privind "elaborarea și implimentarea a sistemului informațional de gestionare a activității de distribuție a gazelor naturale a SRL “Chișinău-Gaz"" 

Anexa 1 la Proiectul Caietului de sarcini privind "elaborarea și implimentarea a sistemului informațional de gestionare a activității de distribuție a gazelor naturale a SRL “Chișinău-Gaz""      

Anexa 2 la Proiectul Caietului de sarcini privind "elaborarea și implimentarea a sistemului informațional de gestionare a activității de distribuție a gazelor naturale a SRL “Chișinău-Gaz""  

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziție de combustibili 2023

Dare de seamă privind atribuire contractului: Achiziție de combustibili 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea sigiliilor și a cablului de sigilare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de izolare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea materialelor de izolare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea nodurilor de fixare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achizie: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevii de oțel 2023

Dare de seamă de atribuire a contractului: Achiziționarea țevei de oțel 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și a încălțămintei speciale 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de pază fizică 2023

Dare de seama privind anularea procedurii de achizitie: Achizitionarea serviciilor de paza fizica 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea acetilenei (inclusiv arenda buteliilor) 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea kiturilor de reparatie a regulatoarelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea accesoriilor de sudat 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea bateriilor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea alimentației de protecție 2023

Anunț privind inițirea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de deservire și reparație a mijloacelor de transport 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de cîlț 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea pieselor auto 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea detectoarelor de gaze și a clapetelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea furtunuri de gaz 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea rechizitelor de birou 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achizie: Achiziționarea produselor Loctiti 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor din polietilină 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) de la str. Dimo spre str. Ion Creangă or. Durlești 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidență gaze 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificarea caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea suporturilor pentru țeavă 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achizitionarea colierelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor
de măsurare legală 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou 2023

Dare de seama privind atribuirea contractului: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția convertizoarelor 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția convertizoarelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor de Reglare Gaze mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de excavator și miniexcavator 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția de excavator și miniexcavator 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de asigurare a autovehiculelor RCA 2023 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Gazoduct de presiune medie -  inelarea rețelelor din str. Sihastrului și str. Prepeliței, mun. Chișinău” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Puncte reglare gaze” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Stația Reglare Gaze din str. Vadul lui Vodă or. Chișinău și com. Budești ” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reconstrucție a gazoductului suprateran de presiune înaltă spre s. Dobruja (înlocuirea suporturilor) 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de aparate de aer condiționat 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea autoturn 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea autoturn 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea compresoarelor și sudură 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reparație capitală a fântânilor tehnologice în raza mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de schimbare a dispozitivului de închidere D500 din str. Doina colt cu str. Solidarității, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de dispozitive pentru telemetrie SRG 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune (repetat) 2023 

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea regulatoarelor de presiune (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel (repetat) 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel (repetat) 2023

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie (repetat) 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția serviciilor de curățenie (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de finanțare în leasing 2023

Dare de seama privind anularea procedurii de achizitie: Achizitia serviciilor de finanțare în leasing 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția serviciilor de finanțare în leasing 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de pază fizică (repetat) 2023

Dare de seamă privind atribuire contractului: Achiziția serviciilor de pază fizică (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția manometrelor 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția cutiilor din plastic pentru contoare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția cutiilor din plastic pentru contoare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat) 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de modernizare și  instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG și SRG 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mobilei 2023

Anunţ privind anularea procedurii de achiziţii: Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic, pierderi în rețelele de distribuție și necesități proprii pentru S.R.L. ”Chișinău–gaz” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de licențe și suport tehnic a licențelor Oracle Database și licențe Oracle Weblogic 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea de licențe și suport tehnic a licențelor Oracle Database și licențe Oracle Weblogic 2023 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de server 2023

Dare de seamă privind anularea procedurii de achiziție: Achiziționarea de server 2023 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționare de server (repetat) 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționare de server (repetat) 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de radiomodule 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea de radiomodule 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția gazelor naturale pentru consumul tehnologic și pierderile în rețelele de distribuție ale S.R.L. ”Chișinău–gaz” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de reutilare a sistemelor de telemetrie a SRG 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcție 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de audit al situațiilor financiare a SRL Chisinau-gaz 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de izolare 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea materialelor de izolare 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevei de oțel 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea țevei de oțel 2024 (02.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea convertizoarelor 2024 (01.12.2023)

Dare de seama procedura de achiziții: Achiziționarea convertizoarelor 2024 (06.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achizitie: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de combustibili 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziții: Achiziționarea de combustibili 2024 (06.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziții: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare 2024 (06.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziții: Achiziționarea cutiilor din plastic pentru contoarele de uz casnic 2024 (06.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de curățenie 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziție: Achiziționare serviciilor de curățenie 2024 (05.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziții: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2024 (02.04.2024)  

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziții: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2024 (06.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție:Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale 2024 (01.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și a încălțămintei speciale 2024 (22.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică 2024 (05.12.2023)

Dare de seamă procedura de achiziție: Achiziționare serviciilor de pază fizică și tehnică 2024 (05.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2024 (05.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală 2024 (05.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală 2024 (22.05.2024) 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea colierelor 2024 (18.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea suporturilor 2024 (18.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea detectoarelor și a clapetelor 2024 (18.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea furtunurilor de gaze 2024 (18.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea acetilenei (inclusiv arenda buteliilor) 2024 (20.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea kiturilor de reparație pentru regulatoare 2024 (20.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule 2024 (20.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea alimentației de protecție 2024 (20.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea rechizitelor de birou 2024 (20.12.2023)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și servicii de reparație a mijloacelor de transport 2024 (20.12.2023) 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea pieselor auto 2024 (20.12.2023)

Anunț prvind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2024 (29.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achizție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea computerelor și a tehnicii de birou 2024 (29.12.2023)

Dare de seamă pentru procedura de achiziție: Achiziționarea computerelor și a tehnicii de birou 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare 2024 (29.12.2023)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare 2024 (02.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția echipamentului pentru tătierea țevii fără oprirea gazului 2024 (04.01.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2024 (10.01.2024)

Dare de seamă privind procedura de achiziții: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2024 (11.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule 2024 (10.01.2024)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule 2024 (29.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achizitionarea de convertizoare (repetat) 2024 (15.01.2024)

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea de convertizoare (repetat) 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de aparate de aer condiționat 2024 (15.01.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de blanchete 2024 (15.01.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de mape pentru arhivă 2024 (15.01.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea produselor de igienă 2024 (16.01.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) or. Aeroport 2024 (09.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de elaborare a calculelor trimestriale a emisiilor nocive în atmosferă 2024 (27.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de perfectare a dosarului tehnic pentru obțineraea autorizațiilor emisiilor în atmosferă 2024 (27.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău 2024 (28.02.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică 2024 (29.02.2024)

Dare de semaă privind procedura de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică (22.05.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea cartierului locativ din perimetrul străzilor Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova, mun. Chișinău 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de asigurare a automobilelor (RCA) 2024 (05.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevei de oțel (repetat) 2024 (12.03.2024)

Dare de seamă privind procedura de achiziții: Achiziționarea țevei de oțel (repetat) 2024 (22.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău (repetat) 2024 (22.03.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de restabilire a învelișului asfaltic 2024 (01.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de radiomodule 2024 (08.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achizție: Achiziționarea software pentru citirea la distanță a datelor de consum a consumatorilor noncasnici 2024 (08.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de montare a dispozitivului de închidere d 700 mm, or. Chișinău pe gazoductul de presiune medie (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Tîrgoviște) 2024 (10.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor 2024 (23.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mastică poliuretanică 2024 (24.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lacătelor personalizate 2024 (24.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) str. Vadul lui Vodă 155, mun. Chișinău 2024 (24.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentelor pentru sudat 2024 (26.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea compresoarelor 2024 (26.04.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule 2024 (20.05.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport 2024 (10.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziții: Achiziționarea inventarului gospodăresc 2024 (13.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea instrumentului electric și accesorii 2024 (13.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor din polietilină 2024 (13.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de diagnosticare a gazoductului subacvatic din Valea Trandafirilor 2024 (17.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea senzorilor pentru telemetrie SRG (17.06.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor 2024 (13.07.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de reutilare a sistemelor de telemetrie a SRG 2024 (13.07.2024)

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică 2024 (13.07.2024)

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale