ANUNȚ PRIVIND SISTAREA GAZELOR NATURALE

SRL ”Chișinău-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuție Vă informează că, în conformitate cu prevederile pct.92 al Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019, precum și Planului de lucru privind îndeplinirea lucrărilor permutare și schimbare a PRG din str. Țărânei, str. Alexei Mateevici din com. Grătiești în conformitate cu Programul Investițional și a lucrărilor de reparație a conductei de gaze naturale de presiune medie cu Dn 219 mm, va fi efectuată sistarea livrării gazelor naturale către consumatori casnici și noncasnici în perioada din data de 07.09.2021, ora 09:00 până la data de 10.09.2021, ora 17:00, conform Anexei.

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale