ANUNȚ PRIVIND SISTAREA GAZELOR NATURALE

Prin prezenta, SRL ”Chișinău-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuție Vă informează că, în conformitate cu prevederile pct.92 al Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019, și Planului de lucru aprobat a lucrărilor de schimbare a robinetului amplasat pe conducta de gaze naturale de presiune medie cu d-300 mm pe str. Uzinelor, 167 mun. Chișinău în perioada 14.06.2021 ora 900 - 17.06.2021, până la 1700 va fi efectuată sistаrea livrării gazelor naturale către consumatorii finali,  lista adreselor vizualizați aici.

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale