Anunț privind sistarea gazelor naturale

Prin prezenta, SRL ”Chișinău-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuție Vă informează că, în conformitate cu prevederile pct.92 al Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărîrea ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019, și Planului de lucru aprobat a lucrărilor de schimbare a armaturii de închidere în fîntîna de gaze pe conducta de gaze naturale de presiune medie cu d-100 mm pe bd. Dacia 53/4, în perioada zilelor de la 03.11.2020 de la ora 0900  pînă la 05.11.2020, ora 1700 , care va duce la sistarea livrării gazelor naturale către consumatorii finali lista adreselor vizualizați aici.

În urma finisării lucrărilor, se vor îndeplini lucrări de reluare a livrării gazelor naturale în rețelele de distribuție a gazelor.

Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, rugăm consumatorii  să se asigure că în intervalul menționat aparatele de consum sunt închise, inclusiv aparatele automatizate și cele cu flacără de veghe.

După reluarea realimentării cu gaze naturale, în cazul în care consumatorii simt miros de gaze, sunt rugați să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale și să apeleze la numărul de telefon 904.

Sistarea alimentării cu gaze este realizată în conformitate cu Planul de lucru aprobat a lucrărilor de reamplasare a conductei de gaze naturale de presiune medie.

Ne cerem scuze pentru inconveniențele create consumatorilor noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale