Indicatorii tehnico-economici 2016

Indicatorii tehnico-economici 2016

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea SRL "Chișinău-gaz"

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 2 930,109 2 944,437 2 955,215 2 979,528 2 979,528
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 135,281 135,281 135,281 136,485 136,485
de medie presiune km 748,361 753,768 756,247 764,111 764,111
de joasă presiune km 2 046,467 2 055,388 2 063,687 2 078,932 2 078,932
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h          
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 288 232 289 237 290 879 294 725  294 725
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 8 8 8 8
de medie presiune unit. 233 236 239 240  240
de joasă presiune unit. 287 991 288 993 290 632 294 477  294 477
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 467 16 954 18 199 17 839  17 839
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  2  2  2  2  2
de medie presiune unit. 11 24 22 11  11
de joasă presiune unit. 17 452 16 928 18 175 17 826  17 826
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 271 972 70 392 42 449 240 290 625 103
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 266 149 69 750 41 339 229 620 606 858
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 8 779 7 655 8 300 9 286 34 020
de medie presiune mii m3 185 523 45 182 22 967 158 509 412 181
de joasă presiune mii m3 71 847 16 913 10 072 61 825 160 657
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 896 365 329 846 2 436
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 46 7 4 47 104
de medie presiune mii m3  850  358  325  799  2 332
de joasă presiune mii m3  0  0  0  0  0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 4 842 272 780 9 756 15 650
% 1,78 0,39 1,84 4,06 2,50
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi 1 1   1 3
pina la 36 ore întreruperi         0
pina la 72 ore întreruperi   1 1   2
pina la 120 ore întreruperi   1     1
peste 120 ore întreruperi          
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 3 5 10 3 21
pina la 54 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi          
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale