Indicatorii tehnico-economici 2017

Indicatorii tehnico-economici 2017

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 2 991,387 3004,921 3014,517 3034,525 3034,525
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 136,485 136,485   136,485 136,736  136,736
de medie presiune km 767,491 771,073   772,405 777,784  777,784
de joasă presiune km 2 087,411 2097,363   2105,627  2120,005 2120,005
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h          
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 296 962 298440  300217  305862  305862
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 8  8 8  8
de medie presiune unit. 242  244  245  241 241 
de joasă presiune unit. 296 712  298188  299964  305613  305613
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 948  18368  18444  18306  18306
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 2  1 0  1  1
de medie presiune unit. 5  13  16  6  6
de joasă presiune unit. 17 941  18354  18428  18299  18299
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 289 353 66077   45735 209028 610089
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 283 353  65522  44693 198709  592277
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 8 063  7725 8120 9180  33088
de medie presiune mii m3 193 870  36254  25811  136319  392254
de joasă presiune mii m3 81 420  21543  10762  53210 166935
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 1 008  320 303  700  2331
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 58 12   5  53  128
de medie presiune mii m3  950  308  298  647  2203
de joasă presiune mii m3  0 0  0 0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 4 800  222  738  9567 15327
% 1,66  0,34  1,61 4,58 2,51
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi 197      511 708
pina la 36 ore întreruperi  12    1103   1115
pina la 72 ore întreruperi  1  938     939
pina la 120 ore întreruperi    2076  2972   5048
peste 120 ore întreruperi  2        2
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi    6  8 20
pina la 54 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi          
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale