Indicatorii tehnico-economici 2018

Indicatorii tehnico-economici 2018

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 3053,110 3065.654 3079.026 3130,254 3130,254
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 136,736 136.736  136.736  137,025  137,025
de medie presiune km 785,516 790.482  794.187  808,461  808,461
de joasă presiune km 2130,858 2138.436  2148.103  2184,768  2184,768
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h          
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit.  309 302 309 794  310 664  314777   314777 
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 242   243  246 252 252 
de joasă presiune unit. 309 051   309 542   310 409  314516  314516
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 18 838   19157 18983   18232  18232
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 0  1
de medie presiune unit. 3 15  8  3
de joasă presiune unit. 18 835   19 141 18 975   18228  18228
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 309 091   67 913 43 583   236427 657014 
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 303 279   68 613 42 523  225979  640394
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 9 011  7 807  8 957  8956  34731 
de medie presiune mii m3 201 116   43 104 22 005  150109   416334
de joasă presiune mii m3 93 152   17 702 11 561  66914  189329 
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 1 012  291  341  839  2483 
inclusiv prin reţelele:                  
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 85  11   84 188 
de medie presiune mii m3 927  280  833   755 2295 
de joasă presiune mii m3  0  0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3  4 704  100 717   9529 13967 
%  1,52  0,15 1,65   4,03 2,13 
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi          
pina la 36 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi      2  
peste 120 ore întreruperi          
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi  1   15
pina la 54 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi           
peste 120 ore întreruperi           
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale