Indicatorii tehnico-economici 2019

Indicatorii tehnico-economici 2019

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km  3141.026  3148.95 3158.876  3187.592 3187.592
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 137.025  137.025  137.025  137.033 137.033
de medie presiune km 811.891  814.152  817.751  826.104 826.104
de joasă presiune km 2192.11  2197.753   2204.1 2224.455 2224.455
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h  300.000  300.000  300.000 300.000  
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit.  316 774 317558 319417   321795 321795
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  9  9  8 8
de medie presiune unit. 252  254  256  264 264
de joasă presiune unit. 316 513  317295 319152   321523 321523
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 18 054  18230  18258   18450 18450
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 0
de medie presiune unit. 3 15   14  5 5
de joasă presiune unit. 18 050  18215  18244   18445 18445
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti 0 0 0 0 0
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 283 108   79466  43647 197818  604039
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 277 440   78885  42795 190095 589215
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 5 977  6097  9541  10207 31822
de medie presiune mii m3 182 975  48018  21861  125147 378001
de joasă presiune mii m3 88 488  24770   11393  54741 179392
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 944   380 311   697 2332
inclusiv prin reţelele:                  
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 108  25   11  86 230
de medie presiune mii m3 836  355  300   611 2102
de joasă presiune mii m3 0 0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3  4636  192 539   6983 12350
%  1,62  0,24 1,23  3,53  2,04
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi       1 1
pina la 36 ore întreruperi     1 3
pina la 72 ore întreruperi     2 3
pina la 120 ore întreruperi      1    1
peste 120 ore întreruperi               0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 7 1 21
pina la 54 ore întreruperi               0
pina la 72 ore întreruperi   1           1
pina la 120 ore întreruperi               0
peste 120 ore întreruperi               0
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale