Indicatorii tehnico-economici 2020

Indicatorii tehnico-economici 2020

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km  3201.031 3212.151  3229.161  3274.647 3274.647
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km  137.033 137.033  137.033   138.725  138.725
de medie presiune km  830.370  834.047  839.855  850.656  850.656
de joasă presiune km  2233.628  2241.071 2252.273   2285.266 2285.266 
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h  300.000 300.000   300.000  300.000  
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 325 026 326 736   328 048 332 089  332 089 
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 8  8  8  8
de medie presiune unit. 267  267  269  272  272
de joasă presiune unit. 324 751  326 461 327 771  331 809  331 809 
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 812 17 713   17 546 17 329  17 329 
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 0
de medie presiune unit. 1 7 14 
de joasă presiune unit. 17 811 17 706  17 532  17 325   17 325
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti  0  0  0 0
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 254 738 88 813   44 057  222 473 610 081 
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 249 576  89 687 43 488  214 698  597 449 
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 10 465 9 818  9 766  10 567  40 616 
de medie presiune mii m3 160 179 54 929  21 932  138 940  375 980 
de joasă presiune mii m3 78 932  24 940 11 790   65 191 180 853 
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 846 338   285  738  2 207
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 121  33 13   111 278
de medie presiune mii m3 725  305  272  627  1 929
de joasă presiune mii m3 0  0  0 0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 4 249  153 283  6 989 10 295
% 1,67 0,17  0,64  3,14  1,69
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi         1 
pina la 48 ore întreruperi      2
pina la 72 ore întreruperi          0
pina la 120 ore întreruperi        1
peste 120 ore întreruperi          0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 6  7 30 
pina la 54 ore întreruperi          0 
pina la 72 ore întreruperi        1 
pina la 120 ore întreruperi         0
peste 120 ore întreruperi          0 
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale