Indicatorii tehnico-economici 2020

Indicatorii tehnico-economici 2020

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km  3201.031  0  0  0
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km  137.033        0
de medie presiune km  830.370        0
de joasă presiune km  2233.628        0
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h  300.000        
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 325026        
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 8        
de medie presiune unit. 267        
de joasă presiune unit. 324751        
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 812        
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 0        
de medie presiune unit. 1        
de joasă presiune unit. 17 811        
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti  0  0  0
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 254738        
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 249576        
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 10 465        
de medie presiune mii m3 160179        
de joasă presiune mii m3 78 932        
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 846        
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 121        
de medie presiune mii m3 725        
de joasă presiune mii m3 0        
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 4 249        
% 1,67        
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi       1
pina la 36 ore întreruperi         0
pina la 72 ore întreruperi         0
pina la 120 ore întreruperi         0
peste 120 ore întreruperi         0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 3       6
pina la 54 ore întreruperi         0
pina la 72 ore întreruperi         0
pina la 120 ore întreruperi         0
peste 120 ore întreruperi         0
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale

© 2008 - 2020 SRL "Chisinau-Gaz"