Indicatorii tehnico-economici 2021

Indicatorii tehnico-economici 2021

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 3292.638  3311.164  3327.8   3373.783 3373.783 
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 138.725  138.725   138.725  138.76  138.76
de medie presiune km 855.142  859.297   861.694 873.702   873.702
de joasă presiune km  2298.771 2313.142   2327.381 2361.321   2361.321
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h 300.000  300.000   300.000 300.000   
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 334 416  336 255   337 338 341 434  341434 
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  9
de medie presiune unit.  256 256  256   256  256
de joasă presiune unit. 334 152   335 990 337 073  341 169   341 169
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 399  17 528  17 406  17 261  17 261
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  0  0
de medie presiune unit.  2  6  3
de joasă presiune unit. 17 397  17 519  17 400  17 258  17 258
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti 0 0  0
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 317 363  99 862  47 992  206 085  671 302 
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 312 774  99 443   47 931  199 631  659 779
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  9 884  8 271 10 123   10 235 38 513 
de medie presiune mii m3  197 788 58 615  23 338   118 433 398 174 
de joasă presiune mii m3  105 102 32 557  14 470   70 963 223 092 
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 694  264  313  795  2 066 
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  174 48  18  137   377
de medie presiune mii m3  520 216  295  658  1 689 
de joasă presiune mii m3  0  0  0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 3 824  133  423   5 621  9 325
% 1,20   0,13 0,88   2,73 1,39 
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi  1    1 3
pina la 48 ore întreruperi      1  
pina la 72 ore întreruperi    1  2   3
pina la 120 ore întreruperi      2   2
peste 120 ore întreruperi         0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 10  23
pina la 54 ore întreruperi    1    2
pina la 72 ore întreruperi        1
pina la 120 ore întreruperi          0
peste 120 ore întreruperi         1
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale