Indicatorii tehnico-economici 2021

Indicatorii tehnico-economici 2021

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 3292.638         
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 138.725         
de medie presiune km 855.142         
de joasă presiune km  2298.771        
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h 300.000         
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 334 416         
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.        
de medie presiune unit.  256        
de joasă presiune unit. 334 152         
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 399         
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  0        
de medie presiune unit.  2        
de joasă presiune unit. 17 397         
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 317 363         
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 312 774         
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  9 884        
de medie presiune mii m3  197 788        
de joasă presiune mii m3  105 102        
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 694         
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  174        
de medie presiune mii m3  520        
de joasă presiune mii m3  0        
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 1,20         
%          
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi        
pina la 48 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi          
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi        
pina la 54 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi        
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi         
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale