Indicatorii tehnico-economici 2021

Indicatorii tehnico-economici 2021

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 3292.638  3311.164       
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 138.725  138.725       
de medie presiune km 855.142  859.297       
de joasă presiune km  2298.771 2313.142       
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h 300.000  300.000       
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 334 416  336 255       
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.      
de medie presiune unit.  256 256       
de joasă presiune unit. 334 152   335 990      
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 399  17 528       
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  0      
de medie presiune unit.  2      
de joasă presiune unit. 17 397  17 519       
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 317 363  99 862       
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 312 774  99 443       
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  9 884  8 271      
de medie presiune mii m3  197 788 58 615       
de joasă presiune mii m3  105 102 32 557       
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 694  264       
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3  174 48       
de medie presiune mii m3  520 216       
de joasă presiune mii m3  0  0      
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 3 824  133       
% 1,20   0,13      
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi  1     2
pina la 48 ore întreruperi        
pina la 72 ore întreruperi    1    
pina la 120 ore întreruperi         0
peste 120 ore întreruperi         0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi     10 
pina la 54 ore întreruperi        1
pina la 72 ore întreruperi        1
pina la 120 ore întreruperi          0
peste 120 ore întreruperi         1
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale