Indicatorii tehnico-economici 2022

Indicatorii tehnico-economici 2022

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km  3392.930 3404.944   3422.231 3449.858  3449.858 
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 138.76  138.76   141.853 142.57  142.57 
de medie presiune km 878.316  881.689  886.553  894.343  894.343 
de joasă presiune km 2375.854  2384.495  2393.825  2412.945  2412.945 
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h 300.000  300.000   300.000 300.000   
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 344 101  345 443   346 776  348 462  
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  10 10   10 10   
de medie presiune unit. 258  258  258  250   
de joasă presiune unit. 343 833  345 175  346 508  348 202   
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 17 243  17 362  17 720  17 869   
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.  0  
de medie presiune unit. 12   
de joasă presiune unit. 17 242  17 350  17 720  17 865   
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti  0  0
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3  281 651 48 977  42 802  114 688  488 118 
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 279 384  48 482  42 728  109 254  479 794 
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 11 347  10 460   10 532  11 138 43 477 
de medie presiune mii m3 174 592   15 782 20 359   52 948  263 681 
de joasă presiune mii m3  93 445  22 186 11 837   45 168 172 636 
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3  777 411  286  366  1 840 
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 169  37  18  87  311
de medie presiune mii m3 608  374  268   279 1 529
de joasă presiune mii m3  0
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 1 432  127  293 5 041  6 387
%  0,51 0,26  0.68   4.4 1.31
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi        
pina la 48 ore întreruperi        1
pina la 72 ore întreruperi    1  
pina la 120 ore întreruperi      
peste 120 ore întreruperi          0
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 20 
pina la 54 ore întreruperi      
pina la 72 ore întreruperi      
pina la 120 ore întreruperi        
peste 120 ore întreruperi        
 
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale