Laboratorul chimic SRL ,,Chișinău-gazʼʼ

La sfârșitul lunii decembrie 2017 în cadrul întreprinderii  ,,Chișinău-gazʼʼSRL  a fost  deschis Laboratorul chimic. După doar un an la 14 ianuarie 2019 a primit Certificatul  de acreditare pentru dreptul  de a efectua analiza  parametrilor fizico-chimici a gazelor naturale în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO / IEC 17025: 2006. Ce detalii putem afla despre noul laborator? Cu ce întrebări ne putem adresa aici? Am discutat referitor la aceste subiecte cu inginerul coordonator din laboratorul chimic, Iulia Andrienco.  

Iulia, care este activitatea principală a Laboratorului chimic al SRL ,,Chișinău-gazʼʼ? 

Cea mai importantă sarcină  este verificarea calității de intrare a gazelor naturale, care este furnizat în  Republica Moldova. Laboratorul nostru  efectuează un control permanent a calității combustibilului albastru la 8 noduri de evidență ale rețelei de distribuție a gazelor natural. Laboratorul determină toți indicatorii fizici și chimici ai gazului care trebuie să respecte cerințele GOST 5542-87.

De  ce indicatori  specifici  se are în vedere? 

Indicatorii fizico-chimici a gazelor naturale trebuie să fie conforme anumite cerințe și standarde. Aceaste sunt căldura de ardere, densitatea, prezența impurităților etc. Deci atât indicatorii fizici ai combustibilului, cât și compoziția sa chimică. 

Ce echipament utilizează laboratorul? 

Pentru a determina toți indicatorii necesari, laboratorul nostru este echipat cu cele mai performante echipamente analitice - cromatografe de gaze. De asemenea, se utilizează  un amestec modern de calibrare pentru
cromatograf având specificate caracteristicile  metrologice. Toate echipamentele din laboratorul nostru permite reglarea procesului de testare cu o maximă precizie  posibilă. 

Echipamentul modern aceasta este o parte a succesului. O condiție importantă pentru calitatea testării este personalul înalt calificat. Unde Dumnevoastră  și colegii   ați fost instruiți lucrului la acest achipament performant.

 În primul rând, în labotatorul chimic SRL ,,Chișinău-gazʼʼ  activează specialiști cu o vastă experiență  de lucru. Deasemenea, angajații noștri continuă să urmeze cursuri de ridicare a calificării și instruiri suplimentare necesare. După echiparea laboratorului cu cele mai performante tehnologii, am frecventat cursurile de la un cromatograf  de  nouă generație din orașul Ioshkar-Ola (Federația Rusă). 

Ce alte sarcini iși  planifică laboratorul SRL ,,Chișinău-gazʼʼ? 

 În afară de controlul calității gazelor naturale la intrare  ceea ce a fost deja menționat, laboratorul efectuează analiza   amesteculului de gaz-aer după efectuarea lucrărilor de reparație a  rețelelor și purjarea lor pentru a asigura furnizarea de gaze "curate" către consumatorii finali.Deasemenea, în anumite cazuri, laboratorul chimic verifică indicatorii analizoarelor de gaze. Conform cerințelor regulelor de siguranță, înainte de începerea lucrărilor de  exploatare, aerul din fîntînile de gaze este verificat la "poluare cu gaze" cu ajutorul analizoarelor de gaze. În cazul în care, din anumite motive indicatorii utilajului    a provocat îndoieli    (prezența hidrogenului sulfurat în probele, așa-numitul gaz de mlaștină și alte substanțe toxice), atunci probele de aer sunt trimise la laboratorul chimic pentru o verificare suplimentară. 

Laboratorul este utilizat doar pentru necesitățile întreprinderii sau este deschis și pentru alte părți interesate? 

La deschiderea laboratorului, sa  presupus ca scop  că ar putea oferi servicii și altor clienți terți. Să se adreseze la laboratorul chimic SRL ,,Chișinău-gazʼʼ pot atît agenții economici cît și persoanele fizice cointeresate de verificarea calității gazelor. Pentru aceasta este  necesar  de a efectua o adresare și de a achita serviciile laboratorului.

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale