ANUNȚ PRIVIND SISTAREA GAZELOR NATURALE

     SRL „Chișinău-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuție, în temeiul prevederilor pct. 35 al Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.422/2019 din 22.11.2019, Vă informează că, întru executarea Planului de lucru privind îndeplinirea lucrărilor de schimbare a armaturilor de închidere cu Dn-500mm și Dn-300mm în căminele de vizitare a conductei de gaze naturale subterane, de presiune medie din mun. Chișinău, str. București, 2 și str. Mihai Eminescu, 29, va fi efectuată sistarea livrării gazelor naturale în perioada din data de 15.08.2022 ora 09:00 până la data de 22.08.2022 ora 17:00, către consumatorii casnici și noncasnici, indicați în anexă:

LISTA ADRESELOR UNDE VA FI SISTATĂ LIVRAREA GAZELOR NATURALE DE LA DATA DE 15.08.2022 ORA 9-00 PÂNĂ LA DATA DE 22.08.2022 ORA 17-00:
Nr. ord. Adresa Nr. casei
1 str. Universității 28
2 str. Timiș 5
3 str. A. Mateevici 49/2
4 str. A. Mateevici 53
5 str. A. Mateevici 55
6 str. Universității 1A
7 str. Galbenă 7
8 str. A. Mateevici 52
9 str. M. Eminescu 2
10 str. M. Eminescu 5
11 str. M. Eminescu 9
12 str. A. Bernardazzi 79
13 str. A. Bernardazzi 66
14 str. A. Bernardazzi 83
15 str. A. Bernardazzi 78
16 str. A. Mateevici 34
17 str. A. Bernardazzi 50
18 str. A. Bernardazzi 38
19 str. A. Sciusev 47
20 str. A. Sciusev 52/1
21 str. A. Sciusev 55
22 str. București 57
23 str. V. Pârcălab 33
24 str. București 67
25 str. V. Pârcălab 38
26 str. V. Pârcălab 45
27 str. 31 august 1989 103
28 str. 31 august 1989 70
29 str. M. Eminescu 48
30 str. M. Eminescu 39
31 str. V. Pârcălab 46
32 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A
33 str. București 56
34 str. 31 august 1989 64
35 str. V. Alecsandri 66
36 str. București 45
37 str. 31 august 1989 79/1
38 str. Armenească 28
39 str. Armenească 28/1
40 str. 31 august 1989 60
41 str. V. Micle 1
42 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1
43 str. Armenească 42
44 str. Armenească 38
45 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
46 str. 31 august 1989 67
47 str. 31 august 1989 46
48 str. Armenească 44/3
49 str. Tighina 49/2
50 str. Tighina 49
51 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 71
52 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 69
53 str. Tighina 49/5
54 str. Tighina 26
55 str. A. Bernardazzi 25
56 str. Bulgară 5
57 str. București 26
58 str. Tighina 25
59 str. Tighina 23
60 str. București 7
61 str. București 2/1
62 str. L. Tolstoi 25
63 str. L. Tolstoi 38
64 str. L. Tolstoi 40
65 str. L. Tolstoi 31
66 str. L. Tolstoi 27
67 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 3
68 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65
69 str. Ismail 31
70 str. Ismail 33
71 str. A. Sciusev 83/1
72 str. A. Sciusev 80
73 str. A. Sciusev 82
74 str. București 71
75 str. București 73/1
76 str. București 66/1
77 str. 31 august 1989 115
78 str. 31 august 1989 117/1
79 str. 31 august 1989 117/2
80 str. 31 august 1989 78/1
81 Piața Marii Adunări Naționale 1
82 str. Bănulescu Bodoni 27
83 str. București 76
84 str. 31 august 1989 127
85 str. M. Cibotari 16
86 str. M. Kogălniceanu 70
87 str. București 88
88 str. 31 august 1989 129
89 str. București 105
90 str. București 90
91 str. Sfatul Țării 14/1
92 str. Sfatul Țării 17
93 str. Sfatul Țăriii 15
94 str. A. Mateevici 82
95 str. București 96
96 str. Sfatul Țării 23
97 str. Sfatul Țării 27
98 str. Sfatul Țării 29
99 str. 31 august 1989 135
100 str. M. Cibotari 37
101 str. S. Lazo 34
102 str. S. Lazo 36
103 str. Sfatul Țării 39
104 str. A. Sciusev 105
105 str. A. Mateevici 86
106 str. P. Movilă 6/2
107 str. P. Movilă 4
108 str. 31 august 1989 141
109 str. P. Movilă 7
110 str. 31 august 1989 137A
111 str. 31 august 1989 98
112 str. P. Movilă 19
113 str. P. Movilă 23
114 str. P. Movilă 23/13
115 str. P. Movilă 23/9
116 str. P. Movilă 23/11
117 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 133
118 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 137
119 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 135
120 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 141/2
121 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 147
122 str. București 117
123 str. C. Stere 20
124 str. C. Stere 4
125 str. A. Sciusev 121
126 str. București 119
127 str. București 116
128 str. A. Sciusev 137
129 str. T. Ciorbă 1
130 str. A. Sciusev 139/4
131 str. A. Lăpușneanu 24
132 str. A. Mateevici 75
133 str. A. Mateevici 60
134 str. A. Mateevici 81A
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale