Indicatorii tehnico-economici 2023

Indicatorii tehnico-economici 2023

în conformitate cu Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr. 670 din 12 august 2014

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anual
1. Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 3464.236  3481.221      
inclusiv a reţelelor:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II km 142.564 142.564       
de medie presiune km 896.422 897.296       
de joasă presiune km 2425.25 2441.361       
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) m3/h 300.000 300.000       
3. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total unit. 349 067  350 933      
inclusiv la reţele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 10  10      
de medie presiune unit. 250 251       
de joasă presiune unit. 348 807 350 672       
4. Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total unit. 18 048 18 383       
inclusiv de la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit. 0  0      
de medie presiune unit. 5 12       
de joasă presiune unit. 18043 18 371       
5. Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale solicitanti          
6. Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 141 332 60 513       
7. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total mii m3 138 348 59 847       
inclusiv racordaţi la reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 11 057  8 006      
de medie presiune mii m3 61 001 30 588       
de joasă presiune mii m3 66 290 21 253       
8. Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 528 226       
inclusiv prin reţelele:            
de înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3 122  36      
de medie presiune mii m3 406 190       
de joasă presiune mii m3 0      
9. Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m3 2 407 427       
% 1.7  0.71      
10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale %          
11. Numarul intreruperilor programate cu durata            
pina la 24 ore întreruperi          
pina la 48 ore întreruperi 1  1     2
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruperi          
12. Numarul intreruperilor neprogramate cu durata            
pina la 36 ore întreruperi 3  5     8
pina la 54 ore întreruperi          
pina la 72 ore întreruperi          
pina la 120 ore întreruperi          
peste 120 ore întreruper
904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale